MCS-Danmark


MCS Danmark ophørte med at eksistere som forening d. 1. juni 2013, da det ikke var muligt at danne en ny bestyrelse på generalforsamlingen. Der ikke var frivillige til en ny bestyrelse.
Foreningen blev opløst ifølge foreningens vedtægter.
Hjemmesiden mcs-danmark.dk vedbliver med at eksistere i en årrække.
Desuden vil hjemmesiderne mcsfokus.dk og mcs-cafe.dk ligeledes fortsætte i
en årrække.

En del af MCS-Danmarks midler er doneret til kampagnen "Drop duftene".

www.dropduftene.dk

For yderligere information kan henvises til www.mcsforeningen.dkVedhæftede folder om MCS kan downloades og bruges af alle.